Boer & Ambacht wil …

-      een steun zijn voor boeren, ambachtslieden en producenten die samen met ons geloven in de toekomst en hun duurzame visie willen delen

-      een ecologische productie stimuleren die gunstig is voor tal van ecosystemen die ons zoveel bieden… en die zo belangrijk zijn voor ons

       voortbestaan

-      producenten steunen die niet altijd de middelen hebben om een BIO-label te betalen, maar toch inzetten op biodiversiteit en ecologische

       productie

-      meer smaak op je bord brengen

-      lokale producenten extra in de kijker zetten

-      een faire prijs voor de plaatselijke boer en lokale producten

Boer & Ambacht wil …

-      een marktplaats zijn voor verse seizoensgebonden producten vol smaak

-      zorgvuldig uitgekozen producten aanbieden, het liefst zo lokaal mogelijk en zoveel mogelijk zonder additieven of bewaarmiddelen

-      de voorkeur geven aan fairtrade voor het uitheems en artisanaal aanbod indien we het niet dichtbij kunnen vinden

-      een product niet aanbieden als het niet ecologisch verantwoord of duurzaam is

-      de afstand tussen de producent en de consument zo klein mogelijk houden

-      minder voedselkilometers door zoveel mogelijk de kortste keten aan te bieden

Boer & Ambacht wil …

-          oogsten op bestelling zodat minder voedsel verspild wordt of verloren gaat

-          minder afval en meer recyclage

-          papieren zakken en ander verpakkingsmateriaal hergebruiken indien ze proper en netjes zijn

-          een kleinere ecologische voetafdruk realiseren

-          de thuisleveringen zo optimaal mogelijk plannen

-          een ecologisch alternatief zijn voor alle inwoners van Kontich en omstreken

Boer & Ambacht wil …

-          een mogelijkheid bieden tot bewust en geïnformeerd duurzaam aankopen

-          geen lidgeld, geen verplichtingen, een volledig vrije keuze m.b.t. het aanbod

-          u laten kennismaken met producenten en ambachtslieden

-          meer buurtnetwerking met leuke kansen tot inspiratie