Oxfam Wereldwinkel DuffelBij Oxfam-Wereldwinkels vind je het ruimste assortiment fairtradeproducten van België. Met je aankoop steun je bovendien een vrijwilligersbeweging die streeft naar structurele verandering in het handelssysteem.

Een aantal van hun producten zijn bio gecertifieërd.

Oxfam België is een beweging van burgers die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. We voeren deze strijd met woorden en daden, en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en hun basisrechten ten volle kan uitoefenen.

Oxfam België streeft naar een wereld waarin iedereen inspraak kan hebben op de beslissingen die hun leven beïnvloeden, zowel lokaal als globaal. Het huidige systeem creëert ongelijkheid en we willen dat omvormen tot een structureel rechtvaardig systeem. Vrouwen en meisjes staan ​​centraal in deze strijd. 

Zo willen we onze doelstellingen behalen: 

1. ONS POLITIEK ENGAGEMENT 

Door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering. 

2. DUURZAME TOEKOMST 

Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s, voedselvoorziening en sociale bescherming binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst. 

3. EEN DUURZAME EN RECHTVAARDIGE HANDEL 

Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief. 

4. EEN LOKALE VERANKERING 

Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit.

ONZE ZES WAARDEN

1. GELIJKHEID

Wij geloven dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en op dezelfde rechten en kansen.

2. EMPOWERMENT

We erkennen en versterken iedereens zeggenschap over zijn of haar leven en over beslissingen waar hij of zij de gevolgen van ondervindt.

3. SOLIDARITEIT

We slaan de handen in elkaar, ondersteunen elkaar en werken samen over grenzen heen voor een rechtvaardige een duurzame wereld.

4. INCLUSIVITEIT

We omarmen diversiteit en waarderen de verschillende perspectieven van alle mensen en gemeenschappen in het gevecht tegen armoede en onrechtvaardigheid.

5. AANSPRAKELIJKHEID

We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties of passiviteit en houden onszelf aansprakelijk ten aanzien van de mensen waarmee en waarvoor we werken.

6. MOED

We vertellen de waarheid aan wie de macht bezit en ondernemen met volle overtuiging actie voor de doelen die we rechtvaardig achten.Contactgegevens
Bart Lauwerijs
hetgroentenhofke@gmail.com
www.boerenambacht.be

Klik hier om alle producten van Oxfam Wereldwinkel Duffel in de webshop te bekijken


Oxfam Wereldwinkel Duffel